Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2016-04-11 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 11 Apr, 2016 17:43


Brf Ravalens årsstämma närmar sig!


Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid
innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans
dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.

Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara
utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet
kan rösta på.

Sista dagen att inkomma med motioner är måndagen 2 maj 2016.

Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i
föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.

Vill du delta i styrelsearbetet?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till valberedning@brfravalen.se.

Vi ses på årsmötet den 25 maj!
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post32

2016-04-10 Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:46
Inbjudan:

Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10


Välkomna till Brf Ravalen och Brf Skagagårds gemensamma vårstädning!

Lär känna dina grannar och styrelsen! Tillsammans hjälps vi åt
att snygga till utomhus, plocka skräp och städa i källargångarna.

Styrelsen tillhandahåller det som behövs under städdagen.

Efteråt bjuder vi på enklare förtäring med dryck.

Grovsopor kan slängas i en tillfällig container.
OBS: Ej elektronik eller miljö/hälsofarligt avfall!

Ladda ned inbjudan som PDF:
  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post31

2016-04-09 Grus & Sandupptagning

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:30
Information från Skagafjords Sammfällighetsförening:

Grus & Sandupptagning

På tisdag 2016-04-12 kl. 08:00-16:00 kommer Cemi AB rensa sand och grus på Surtsögatan och Oddegatan.

Under denna tid får inga fordon ställas på dessa gator, [red. anm. se kartbild på anslagen i trappuppgångarna].

/ Styrelsen vid Skagafjords Sammfällighetsförening

---

Gravel & Sand Removal

On Tuesday 2016-04-12 from 08:00 to 16:00 Cemi AB will remove gravel and sand from Surtsögatan and Oddegatan.

During this time; no vehicles can be parked on this spot, [ed. note. see picture in the staircases]

/ Board of Skagafjords Sammfällighetsförening

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post30

2016-01-03 Tillträde till lägenheter i januari/februari för underhåll av rör och isolering

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 03 Jan, 2016 10:20
Sandbäckens Rör kommer att genomföra obligatoriskt underhåll i alla lägenheter för att förhindra läckage av vatten och värme i ventilationsskåpet (FTX-aggregatet).

Varje bostad har blivit aviserad en individuell dag och tid för detta arbete under perioden 18 januari–4 februari. Tiden går inte att ändra. Varje boende måste se till att lägeheten är tillgänglig på aviserad tid.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma kan hemnyckeln lämnas till styrelsens representant som ringer på hos er kvällen innan besöket runt kl 19. Personen som ringer på måste legitimera sig.

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast möjligt: styrelsen@brfravalen.se

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll.
Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden (1120 kr).
Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen

2016-01-03 Access to apartments in January/February
for pipe and insulation maintenanceSandbäckens Rör will perform mandatory maintenance in all apartments to prevent leakage of water and heat in the bathroom ventilation cabinet (FTX).

Each apartment is notified an individual date and time for this work during the period of January 18th —February 4th. The time is not possible to change. Each resident is required to make the apartment accessible on the notified time.

Key collection
If you cannot be home, the key can be deposited with a member of the management who will ring your doorbell the evening before the visit around 7 o’clock pm. The person is required to id him/herself.

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible: styrelsen@brfravalen.se

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability may result in a surcharge to cover the revisitation cost (1120 SEK).
If access to the apartment is completely denied, the right to utilize the apartment may
become forfeit according to 36 § 7.


Best regards
The management of Brf Ravalen

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post29

Årsredovisning 2014

ProtokollPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 16 Sep, 2015 20:44
Årsredovisningen för 2014 saknades på ekonomisidan men har nu blivit publiserad.

Se Ekonomi och stadgar.  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post28

2015-07-25 Förvaring i trapphusen (allmänna utrymmen)

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 26 Jul, 2015 10:30

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, vagnar, blommor / krukor, mattor, kartonger, hushållssopor m.m. i trapphuset, detta för att förhindra brand och hålla utrymningsvägarna fria vid utrymning, samt att förhindra allergi och soplukt.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att avlägsna sina felplacerade tillbehör senast söndag den 2 augusti. Föremål som inte tas bort kommer att avlägsnas av fastighetsskötaren, och kostnaden debiteras medlemmen.


Storage in the stairways (public areas)

It is not allowed to keep strollers, wagons, flowers / pots, mats, boxes, household waste, etc. in the stairways in order to avert fires, keeping evacuation paths free, and to prevent allergy and odor.

The management urges all members to remove their misplaced belongings before Sunday, August 2nd. Objects remaining after this date will be removed by the caretaker at the owner's expense.

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post27
« PreviousNext »