Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2015-03-31 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus 03 Apr, 2015 16:16
Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka sin boendemiljö!

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste anmäla detta till styrelsen i god tid före årsstämman. Detta kallas för att motionera. Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig.

I stadgarn anges att motioner måste lämnas i god tid för årsstämman för att den ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman. Sista dag för att inkomma med motioner är fredagen den 8 maj.

Motioner skickas till amar@brfravalen.se eller till föreningens adress, Kista alleväg 35.

Hälsningar
Brf Ravalen


  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post25