Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2015-07-25 Förvaring i trapphusen (allmänna utrymmen)

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 26 Jul, 2015 10:30

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, vagnar, blommor / krukor, mattor, kartonger, hushållssopor m.m. i trapphuset, detta för att förhindra brand och hålla utrymningsvägarna fria vid utrymning, samt att förhindra allergi och soplukt.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att avlägsna sina felplacerade tillbehör senast söndag den 2 augusti. Föremål som inte tas bort kommer att avlägsnas av fastighetsskötaren, och kostnaden debiteras medlemmen.


Storage in the stairways (public areas)

It is not allowed to keep strollers, wagons, flowers / pots, mats, boxes, household waste, etc. in the stairways in order to avert fires, keeping evacuation paths free, and to prevent allergy and odor.

The management urges all members to remove their misplaced belongings before Sunday, August 2nd. Objects remaining after this date will be removed by the caretaker at the owner's expense.

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post27