Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2016-01-03 Tillträde till lägenheter i januari/februari för underhåll av rör och isolering

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 03 Jan, 2016 10:20
Sandbäckens Rör kommer att genomföra obligatoriskt underhåll i alla lägenheter för att förhindra läckage av vatten och värme i ventilationsskåpet (FTX-aggregatet).

Varje bostad har blivit aviserad en individuell dag och tid för detta arbete under perioden 18 januari–4 februari. Tiden går inte att ändra. Varje boende måste se till att lägeheten är tillgänglig på aviserad tid.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma kan hemnyckeln lämnas till styrelsens representant som ringer på hos er kvällen innan besöket runt kl 19. Personen som ringer på måste legitimera sig.

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast möjligt: styrelsen@brfravalen.se

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll.
Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden (1120 kr).
Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen

2016-01-03 Access to apartments in January/February
for pipe and insulation maintenanceSandbäckens Rör will perform mandatory maintenance in all apartments to prevent leakage of water and heat in the bathroom ventilation cabinet (FTX).

Each apartment is notified an individual date and time for this work during the period of January 18th —February 4th. The time is not possible to change. Each resident is required to make the apartment accessible on the notified time.

Key collection
If you cannot be home, the key can be deposited with a member of the management who will ring your doorbell the evening before the visit around 7 o’clock pm. The person is required to id him/herself.

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible: styrelsen@brfravalen.se

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability may result in a surcharge to cover the revisitation cost (1120 SEK).
If access to the apartment is completely denied, the right to utilize the apartment may
become forfeit according to 36 § 7.


Best regards
The management of Brf Ravalen

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post29