Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2016-04-11 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 11 Apr, 2016 17:43


Brf Ravalens årsstämma närmar sig!


Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid
innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans
dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.

Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara
utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet
kan rösta på.

Sista dagen att inkomma med motioner är måndagen 2 maj 2016.

Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i
föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.

Vill du delta i styrelsearbetet?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till valberedning@brfravalen.se.

Vi ses på årsmötet den 25 maj!
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post32