Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

Motioner inför årsstämman

NyheterPosted by Sekreteraren 08 Apr, 2017 16:59

Brf Ravalens årsstämma närmar sig!

Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid

innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans

dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.


Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara

utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet

kan rösta på.


Sista dagen att inkomma med motioner är söndagen 23 april 2017.


Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i

föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.


Vi ses på årsmötet!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post36