Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2016-08-28 Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 28 Aug, 2016 21:57
Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

Fastighetsskötaren Cemi genomför föreningens årliga byte av luftfilter i FTX-aggregatet i din
lägenhet (i ventilationsskåpet i badrummet).

Arbetet är planerat att utföras:

ONSDAG den 31 augusti klockan 9.00 – 17.00

För dessa arbeten behöver fastighetsskötaren tillgång till lägenheterna under hela dagen.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma på aviserad dag kan hemnyckeln
deponeras hos styrelsen i entrén på Kista Alléväg 35:
- Tisdag 30 augusti, kl 18.30 – 19.00
- Onsdag 31 augusti, kl 7.00 – 7.30

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast så att vi kan hitta en annan lösning för dig!

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll. Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden.

Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.seYearly air filter exchange – apartment access

The building caretaker Cemi performs the yearly air filter exchange in your apartment (in the bathroom ventilation cabinet).

This work is planned to be carried out:

WEDNESDAY August 31st, at 9.00 – 17.00

For this work the building manager needs access to the apartments during the whole day.

Key collection
If you cannot be home this day, the home key can be deposited with
the management at the entrance to Kista Alléväg 35:
- Tuesday August 30th, at 18:30 – 19:00
- Wednesday August 31st, at 7:00 – 7:30

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible so that we can make an alternative arrangement for you!

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for
maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability results in a surcharge
to cover the revisitation cost.

If access is denied, the right to utilize the apartment may become forfeit according to 36 § 7.


Best regards,
The management of Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.se


  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post35

2016-08-09 Garantibesiktning av lägenheten

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 09 Aug, 2016 18:43

Den som önskar
har möjlighet att utan kostnad få lägenheten besiktad av byggherren samt auktoriserad besiktningman inför utgången av 5-års garantin.

Besiktningsmännen utför okulärbesiktning och kontrollerar bland annat golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Vanligt förekommande fel som täcks av garantin är buktande golv och sprickor i väggen.

Om du har känner till eller misstänker fel i lägenheten, hör av dig med en beskrivning. Besiktningsmannen kommer att göra en bedömning av ditt ärende, och om det faller under garantin kommer en kontrolltid att aviseras cirka en vecka innan besöket.

Anmälan

Vid intresse, hör av dig snarast till: besiktning@brfravalen.se

Fel rapporterade före 24 augusti är garanterade att bli bedömda (inte nödvändigtvis kontrollerade). Besiktningen är planerad till 31 augusti och pågår 2-3 dagar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen


  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post34

2016-06-12 Protokoll från stämman

ProtokollPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 12 Jun, 2016 20:23
Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2016 tillgänglig för nedladdning:
Stämmoprotokoll 2016-05-25 (PDF)

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post33

2016-04-11 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 11 Apr, 2016 17:43


Brf Ravalens årsstämma närmar sig!


Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid
innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans
dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.

Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara
utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet
kan rösta på.

Sista dagen att inkomma med motioner är måndagen 2 maj 2016.

Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i
föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.

Vill du delta i styrelsearbetet?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till valberedning@brfravalen.se.

Vi ses på årsmötet den 25 maj!
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post32

2016-04-10 Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:46
Inbjudan:

Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10


Välkomna till Brf Ravalen och Brf Skagagårds gemensamma vårstädning!

Lär känna dina grannar och styrelsen! Tillsammans hjälps vi åt
att snygga till utomhus, plocka skräp och städa i källargångarna.

Styrelsen tillhandahåller det som behövs under städdagen.

Efteråt bjuder vi på enklare förtäring med dryck.

Grovsopor kan slängas i en tillfällig container.
OBS: Ej elektronik eller miljö/hälsofarligt avfall!

Ladda ned inbjudan som PDF:
  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post31

2016-04-09 Grus & Sandupptagning

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:30
Information från Skagafjords Sammfällighetsförening:

Grus & Sandupptagning

På tisdag 2016-04-12 kl. 08:00-16:00 kommer Cemi AB rensa sand och grus på Surtsögatan och Oddegatan.

Under denna tid får inga fordon ställas på dessa gator, [red. anm. se kartbild på anslagen i trappuppgångarna].

/ Styrelsen vid Skagafjords Sammfällighetsförening

---

Gravel & Sand Removal

On Tuesday 2016-04-12 from 08:00 to 16:00 Cemi AB will remove gravel and sand from Surtsögatan and Oddegatan.

During this time; no vehicles can be parked on this spot, [ed. note. see picture in the staircases]

/ Board of Skagafjords Sammfällighetsförening

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post30
Next »