Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

2016-08-28 Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 28 Aug, 2016 21:57
Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

Fastighetsskötaren Cemi genomför föreningens årliga byte av luftfilter i FTX-aggregatet i din
lägenhet (i ventilationsskåpet i badrummet).

Arbetet är planerat att utföras:

ONSDAG den 31 augusti klockan 9.00 – 17.00

För dessa arbeten behöver fastighetsskötaren tillgång till lägenheterna under hela dagen.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma på aviserad dag kan hemnyckeln
deponeras hos styrelsen i entrén på Kista Alléväg 35:
- Tisdag 30 augusti, kl 18.30 – 19.00
- Onsdag 31 augusti, kl 7.00 – 7.30

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast så att vi kan hitta en annan lösning för dig!

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll. Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden.

Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.seYearly air filter exchange – apartment access

The building caretaker Cemi performs the yearly air filter exchange in your apartment (in the bathroom ventilation cabinet).

This work is planned to be carried out:

WEDNESDAY August 31st, at 9.00 – 17.00

For this work the building manager needs access to the apartments during the whole day.

Key collection
If you cannot be home this day, the home key can be deposited with
the management at the entrance to Kista Alléväg 35:
- Tuesday August 30th, at 18:30 – 19:00
- Wednesday August 31st, at 7:00 – 7:30

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible so that we can make an alternative arrangement for you!

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for
maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability results in a surcharge
to cover the revisitation cost.

If access is denied, the right to utilize the apartment may become forfeit according to 36 § 7.


Best regards,
The management of Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.se


  • Comments(0)